Modificari legislative: Infiintare societate comerciala in 3 zile!


Începand cu data de 06.02.2012 se vor pune în practică măsurile pentru accelararea procedurilor privind înmatricularea unei societăţi comerciale la Oficiul Registrului Comerţului.

Procedura anterioară era una de durată, care practic dubla sau chiar tripla timpul necesar înmatriculării, în condiţiile în care anterior depunerii dosarului cu actele de infiinţare la ORC, trebuia obţinut certificatul de sediu de la administraţiile financiare de la sediul viitoarei societăţi comerciale. Eliberarea acestui document dura in medie 5 zile lucrătoare.

Conform noilor măsuri, cererea pentru eliberarea certificatului de sediu social, se va depune la ORC in acelaşi timp cu actele constitutive ale societăţii. Eliberarea certificatului se va efectua tot de către administraţia financiarş dar va fi transmis ţn termen de 24 de ore, direct Oficiului Registrului Comertului, astfel încât timpul pentru înmatricularea societăţii comerciale sş fie de maxim 3 zile lucrătoare, calculate de la depunerea dosarului complet la ghişeul ORC.

Un prim avantaj este evitarea cozilor destul de mari de la ghişeele administraţiilor financiare pentru obţinerea certificatului şi un al doilea este celeritatea eliberării acestuia, direct către ORC.

Trebuie subliniat însă, că subzistă obligaţia de respecta dispoziţiile legale în ceea ce priveşte sediul social, în sensul în care spre exemplu: într-un apartament cu 2 camere pot funcţiona maxim 2 societăţi comerciale. Nerespectarea dispoziţiilor duce la neînmatricularea societăţii comerciale.

Pentru modificarea sistemului informatic şi adaptarea acestuia la noile proceduri Registrul Comerţului nu a soluţionat cereri de inmatriculare în perioada 30 ianuarie – 03 februarie 2012, acestea urmând a fi soluţionate, în ordine cronologică după data de 06.02.2012.

Apreciem aceste măsuri care vin în sprijinul comercianţilor dar nu înţelegem de ce a durat atât ca să fie luate, şi sperăm că acestea să şi functioneze normal, cunoscute fiind problemele legate de schimbul electronic de date între instituţiile statului.