Modificări importante ale legii societăților 31/1990.


Modificări importante ale legii societăților 31/1990

Modificări importante ale legii societăților 31/1990. Nu mai este necesar avizul asociație de proprietari (în anumite cazuri) și o persoană poate fi asociat unic în mai multe societăți. În același spațiu pot funcționa mai multe societăți.

Într-un efort de debirocratizare a activității societăților comerciale, legiuitorul român a răspuns – mai bine mai târziu decât niciodată – la solicitări mai vechi ale mediului de afaceri, operând câteva modificări la Legea nr. 31/1990 – privind societățile.

Astfel, la data de 2 iulie 2020 s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 583 Legea 102/2020, care modifică prevederile Legii 31/1990 – privind societățile. Cele mai importante modificări – care intră în vigoare din data de 6 iulie 2020 – privesc posibilitatea unei persoane să fie asociat unic în mai multe societăți, posibilitatea mai multor societăți să funcționeze în același imobil și eliminarea obligativității obținerii acordului asociației de proprietari pentru stabilirea sediului social fără activitate al unei societăți într-un condominiu administrat de o astfel de entitate.

S-a procedat deci la abrogarea articolului 14 din lege, care prevedea că o persoană fizică poate fi asociat unic doar într-o singură societate cu răspundere limitată și de asemenea, faptul că societate cu răspundere limitată nu poate avea ca asociat unic o altă societate cu răspundere limitată, alcătuită dintr-o singură persoană. Urmare a acestei modificări o persoană fizică poate fi asociat unic în mai multe societăți cu răspundere limitată, fără a exista o limită a numărului acestora. În plus, o societate cu asociat unic poate fi asociat unic a unei alte societăți. O astfel de modificare tinde să asigure mai multă suplețe și flexibilitate în ceea ce privește înființarea societăților, crearea de actori noi pe o piață din ce în ce mai concurențială.

Cea de-a doua prevedere importantă a Legii 102/2020 se referă la modificarea articolului 17 din Legea 31/1990, respectiv eliminarea obligației ca la înmatricularea societăților sau la schimbarea sediului social, să se prezinte Avizul Asociației de Proprietari (Legea 196/2018), dacă sediul este stabilit într-o clădire rezidențială. Prevederea este aplicabilă doar în cazul societăților care nu desfășoară activitate la sediul social. Pentru societățile cu activitate la sediul social obligativitatea obținerii în prealabil a Avizului asociației de proprietari se menține. În acest fel este eliminată o etapă adesea deosebit de dificilă în înființarea unei societăți sau în modificarea sediului social, respectiv atunci când sediul societății este stabilit într-o clădire rezidențială, administrată de o asociație de proprietari constituită în condițiile legii. Într-o logică firească, legiuitorul elimină obligativitatea obținerii avizului de la Asociația de proprietari, câtă vreme la sediul care urmează a fi stabilit în respectivul condominiu nu vor fi desfășurate activități comerciale, deci această stabilire a sediului în clădire nu va avea un impact asupra ocupanților condominiului respectiv.

O altă modificare se referă la eliminarea interdicțiilor și limitărilor referitoare la stabilirea sediului social la aceeași adresă pentru mai multe societăți. Odată cu modificarea articolului 17 din legea 31/1990 dispare necesitatea obținerii avizului ANAF – instituție care verifica dacă la adresa unde urma să se stabilească sediul mai sunt înregistrate și alte societăți - , după cum dispare și necesitatea de prezentare a unei declarații autentice de nesuprapunere dacă societatea urma să-și desfășoare activitatea în același imobil unde mai existau și alte sedii sociale, însă în încăperi separate.