Drept Societar

Drept Societar

Societatea Civilă de Avocați Gîrjoabă și Mateescu asigură servicii complete în ceea ce privește domeniul de expertiză "Drept Societar".


Asigurăm servicii complete în ceea ce privește înființarea societăți, modificări ale statutului societăților comerciale, cesiuni de părți sociale, schimbare sediu social, modificare capital social, schimbare obiect de activitate, declarare și închidere sedii secundare, etc., suspendare temporară a activității societăților comerciale; fuziuni și divizări comerciale; autorizare obiecte de activitate, etc., dizolvări și radieri de societăți. Practic avocații din cadrul societății noastre vă oferă asistență completă în relația cu Oficiul Registrului Comerțului, asigurând întreaga paletă de servicii necesare pentru orice fel de schimbare sau actualizare a datelor înscrise în Registrul Comerțului. Vă oferim atât asistență în ceea ce privește procedurile ce trebuie urmate și actele care trebuie întocmite, cât și reprezentare pentru depunerea dosarelor întocmite în vederea înscrierii mențiunilor în Registrul Comerțului, precum și ridicarea documentelor ce atestă înregistrarea acestora.

De asemenea, avocații societății noastre vă pot asista în ceea ce privește redactarea deciziilor ori hotărârilor organelor reprezentative ale societății – asociat unic, adunare generală a asociaților. Vă oferim asistență în redactarea tuturor documentelor ce țin de desfășurarea curentă a activității societății dvs., asigurând la cerere consultanță în privința modificărilor legislative apărute în domeniu.

Oferim servicii și pentru persoanele fizice care doresc înființarea de entități în cadrul cărora să își desfășoare activitatea ca Persoane Fizice Autorizate (P.F.A., Întreprindere Individuală, Întreprindere Familială, etc.), asigurând atât asistența, cât și, la cerere, reprezentarea în vederea înmatriculării, modificării parametrilor ori radierii unor astfel de entități în Registrul Comerțului.

Vă oferim serviciile noastre și în afara Municipiului București și a județului Ilfov, în măsura în care sunt acoperite cheltuielile de deplasare și sunt achitate tarifele orare aferente întregii perioade de deplasare. Pentru orice fel de discuții referitoare la astfel de demersuri, vă stăm oricând la dispoziție prin intermediul formularului de contact.

Expertiză

  • Înființare societăți comerciale.
  • Modificări ale statutului societăților comerciale, cesiuni de părți sociale, schimbare sediu social, modificare capital social, schimbare obiect de activitate, declarare și închidere sedii secundare.
  • Suspendare temporară a activității societăților comerciale.
  • Fuziuni si divizări comerciale.
  • Redactare decizii ori hotarâri ale Adunarii Generale a Asociaților.
  • Acordarea de consultanță în privința modificărilor legislative apărute în domeniu.