Drept Societar

Drept Comercial

Societatea Civilă de Avocați Gîrjoabă și Mateescu asigură servicii complete în ceea ce privește domeniul de expertiză "Drept Comercial".


Încă de la înființare una dintre activitățile prestate cel mai des clienților noștri a fost asistarea și consilierea acestora în ceea ce privește latura juridică a activității lor comerciale.

Astfel, asigurăm pentru clienții noștri servicii de redactare și verificare contracte comerciale, întocmire de notificări pentru partenerii comerciali, urmărirea derulării în bune condițiuni a contractelor comerciale, am asigurat servicii de asistență în medierea conflictelor și litigiilor apărute ca urmare a derulării contractelor comerciale.

Când rezolvarea pe cale amiabilă a conflictelor sau neînțelegerilor apărute ca urmare a derulării relațiilor comerciale nu poate fi obținută, putem proceda, la solicitarea clienților noștri, la redactarea și susținerea de acțiuni în justiție pentru tranșarea în fața instanțelor de judecată a acestor conflicte sau litigii. În acest sens, putem asigura la cerere asistarea și consilierea clienților noștri în ceea ce privește întocmirea documentației necesare în astfel de demersuri – acțiuni, întâmpinări, răspunsuri, apărări, solicitări punctuale, note de probe, interogatorii, răspunsuri la interogatorii, obiecțiuni la rapoartele de expertiză, concluzii și note scrise, căi de atac ordinare și extraordinare, etc.

După tranșarea conflictelor și pronunțarea instanțelor competente, am procedat la obținerea înscrisurilor necesare ducerii la îndeplinire a dispozițiilor instanțelor – legalizare hotărâri judecătorești, obținere certificate de grefă, etc.

Ne oferim experiența, cunoștințele și disponibilitatea pentru a vă asista, consilia și reprezenta pentru recuperarea pe cale amiabilă sau judecătorească a creanțelor neîncasate, pentru obținerea executării obligațiilor de la debitorii dvs. comerciali.

Asigurăm la cerere pentru clienții noștri asistență de specialitate la întâlniri de afaceri, la negocieri de contracte, expertize de specialitate nejudiciare. De asemenea, asigurăm asistență juridică acordată societății în vederea desfășurării curente a activității comerciale, dar și a reglementării și urmăririi desfășurării raporturilor comerciale cu partenerii de afaceri, cu clienții, furnizorii, etc. Nu în ultimul rând, asigurăm consultanță, asistență și reprezentare pentru clienții noștri persoane juridice în vederea desfășurării fluente a raporturilor de muncă, inclusiv a raporturilor de serviciu dintre societate și angajații săi, urmărirea procedurilor specifice desfășurării raporturilor de muncă, inclusiv verificarea și actualizarea contractelor de muncă, a regulamentelor interioare, supervizarea procedurilor disciplinare, etc.

Expertiză

  • Redactare și verificare contracte comerciale.
  • Urmărirea derulării în bune condițiuni a contractelor comerciale.
  • Asistență în medierea conflictelor și litigiilor apărute ca urmare a derulării contractelor comerciale.
  • Redactarea și susținerea de acțiuni în justiție pentru rezolvarea în fața instantelor de judecată a conflictelor apărute din derularea contractelor comerciale.
  • Recuperarea pe cale amiabilă sau judecatorească a creanțelor neîncasate.
  • Asistentă la întâlniri de afaceri, la negocieri de contracte, expertize de specialitate nejudiciare.
  • Asistentă și reprezentare juridică, formularea de apărări, căi de atac, obiecțiuni și alte asemenea, în dosarele de instanță în care clientul este pârât/intimat.
  • Instrumentarea dosarelor deschise pe baza procedurii insolvenței (faliment).