Drept Societar

Drept Administrativ

Societatea Civilă de Avocați Gîrjoabă și Mateescu asigură servicii complete în ceea ce privește domeniul de expertiză "Drept Administrativ".


Relația dintre stat și entitățile ce își desfășoară activitatea în cadrul său nu a fost și nu este una lipsită de asperități. Ca atare, punem la dispoziția clienților noștri o serie de servicii cu ajutorul cărora să își valorifice corect, complet și într-o manieră cât mai expeditivă drepturile care le sunt conferite de lege.

Oferim servicii de asistență și reprezentare în fața organelor statului, servicii care se pot concretiza în adresarea de cereri, petiții, adrese, notificări, plângeri instituțiilor abilitate ale statului, urmărirea rezolvării acestor petiții, asistența și reprezentare în obținerea de autorizații, avize, certificate, etc., atacarea pe cale grațioasă și pe cale contencioasă a actelor cu caracter administrativ emise de instituțiile statului, acte prin care se încalcă în orice fel drepturile conferite de lege clientului.

Dacă urmare a interacțiunii dintre organele abilitate ale statului și o entitatea dvs. au fost aplicate sancțiuni, vă stăm la dispoziției pentru atacarea proceselor verbale de contravenție prin care clientul a fost sancționat neîntemeiat de către organele de control ale statului.

În general toate serviciile noastre sunt oferite și orientate în vederea stabilirii și menținerii unei relații normale cu toate organele statului.

Expertiză

  • Asigurarea asistenței și reprezentării în fața organelor statului.
  • Adresarea de cereri, petiții, adrese, notificări, plângeri instituțiilor abilitate ale statului, urmarirea rezolvării acestor petiții.
  • Asistență și reprezentare în obținerea de autorizații, avize, certificate, etc.
  • Atacarea pe cale grațioasa și pe cale contencioasă a actelor cu caracter administrativ emise de instituțiile statului, acte prin care se încalca în orice fel drepturile.
  • Atacarea proceselor verbale de contravenție prin care clientul a fost sancționat neîntemeiat de către organele de control ale statului.
  • Asistentă și reprezentarea clientului în vederea stablirii și menținerii unei relații normale cu toate organele statului.