Domenii Expertiză


Societatea Civilă de Avocaţi Gîrjoabă şi Mateescu desfăşoară un spectru larg de activităţi de asistenţă şi reprezentare juridică, servicii de consultanţă în materie comercială, de executare silită, financiar fiscală, drept civil şi dreptul familiei, drept administrativ, drept societar, recuperare creanţe ş.a.m.d., oferindu-le clienţilor săi în primul rând seriozitate şi competenţă.

Domenii Expertiză - Drept Penal

Drept Penal

Asistentă și reprezentare în fața organelor de urmărire penală în faza de urmărire penală pentru participanții din procesul penal (învinuit, inculpat, parte vătămată, parte responsabilă civilmente, parte civilă)....

Vezi Detalii
Domenii Expertiză - Drept Civil

Drept Civil

Asistentă, reprezentare și consultanță în materia contractelor civile (închirieri, comodate, vânzări, arendare, mandat, tranzacții etc.). Asistență în sfera drepturilor reale (revendicări, granituiri, servituți, dezmembrări ale dreptului de proprietate)...

Vezi Detalii
Domenii Expertiză - Drept Comercial

Drept Comercial

Asistență în medierea conflictelor și litigiilor aparute ca urmare a derulării contractelor comerciale. Redactare și verificare contracte comerciale. Asistență în medierea conflictelor și litigiilor apărute ca urmare a derulării contractelor comerciale...

Vezi Detalii
Domenii Expertiză - Drept Societar

Drept Societar

Modificări statut societați comerciale, cesiuni de părți sociale, modificare capital social, schimbare obiect de activitate, declarare sedii secundare, etc. Acordarea de consultanță în privința modificărilor legislative aparute în domeniu...

Vezi Detalii
Domenii Expertiză - Drept Administrativ

Drept Administrativ

Asigurarea asistenței și reprezentării în fața organelor statului. Asistență și reprezentare în obtinerea de autorizații, avize, certificate, etc. Adresarea de cereri, petiții, adrese, notificări, plângeri institutiilor abilitate ale statului, urmărirea rezolvării acestor petiții...

Vezi Detalii
Domenii Expertiză - Alte Servicii

Alte Servicii

Atestare documente (certificare continut, identitate parți, data certă). Asistență și reprezentare în fața entitaților din sfera bancară. Acordarea de consultanță în vederea stabilirii modalitaților optime de dezvoltare în armonie cu legislația româna...

Vezi Detalii