Domenii de expertiza:

DREPT SOCIETAR

 • Infiintare societati comerciale
 • Modificari statut societati comerciale, cesiuni de parti sociale, schimbare sediu social, modificare capital social, schimbare obiect de activitate, declarare sedii secundare, etc.
 • Suspendare temporara a activitatii societatilor comerciale
 • Fuziuni si divizari comerciale
 • Redactare decizii ori hotarâri ale Adunarii Generale a Asociatilor
 • Acordarea de consultanta în privinta modificarilor legislative aparute în domeniu.
 • DREPT COMERCIAL

 • Redactare si verificare contracte comerciale
 • Urmarirea derularii în bune conditiuni a contractelor comerciale
 • Asistenta în medierea conflictelor si litigiilor aparute ca urmare a derularii contractelor comerciale
 • Redactarea si sustinerea de actiuni în justitie pentru rezolvarea în fata instantelor de judecata a conflictelor aparute din derularea contractelor comerciale
 • Recuperarea pe cale amiabila sau judecatoreasca a creantelor neîncasate
 • Asistenta la întâlniri de afaceri, la negocieri de contracte, expertize de specialitate nejudiciare
 • Asistenta si reprezentare juridica, formularea de aparari, cai de atac, obiectiuni si alte asemenea, în dosarele de instanta în care clientul este pârât/intimat.
 • Instrumentarea dosarelor deschise pe baza procedurii insolventei (faliment)
 • DREPT ADMINISTRATIV

 • Asigurarea asistentei si reprezentarii în fata organelor statului
 • Adresarea de cereri, petitii, adrese, notificari, plângeri institutiilor abilitate ale statului, urmarirea rezolvarii acestor petitii
 • Asistenta si reprezentare în obtinerea de autorizatii, avize, certificate, etc.
 • Atacarea pe cale gratioasa si pe cale contencioasa a actelor cu caracter administrativ emise de institutiile statului, acte prin care se încalca în orice fel
 • Atacarea proceselor verbale de contraventie prin care clientul a fost sanctionat neîntemeiat de catre organele de control ale statului
 • Asistenta si reprezentarea clientului în vederea stablirii si mentinerii unei relatii normale cu toate organele statului

 • DREPT FINANCIAR SI FISCAL

 • Asistenta clientului în clarificarea tuturor aspectelor legale legate de desfasurarea în bune conditii a activitatii economico-financiare
 • Comunicarea periodica a modificarilor legale în domeniu si a modului în care aceste modificari afecteaza desfasurarea activitatii clientului
 • Reprezentare în fata organelor de profil în vederea clarificarii situatiei clientului
 • Verificarea si atacarea, atunci când este cazul, a actelor întocmite de catre organelor de profil ale statului, acte prin care se stabilesc în contra clientului obligatii de plata nereale sau daca acele acte nu sunt întocmite cu respectarea întocmai a prevederilor legale

 • DREPT CIVIL

 • Asistenta si reprezentarea clientilor în materie civila, obligationala, delictuala civila etc.
 • Asistenta în sfera drepturilor reale (revendicari, granituiri, servituti, dezmembraminte ale dreptului de proprietate), actiuni posesorii, uzucapiuni, toate modalitatile de dobândire a dreptului de proprietate
 • Drept succesoral – mosteniri, partaj succesoral, iesiri din indiviziune, stabilire masa succesorala, cote cuvenite mostenitorilor, etc.
 • Asistenta, reprezentare si consultanta în materia contractelor civile (închirieri, comodate, vanzari, arendare, mandat, tranzactii etc.)

 • DREPT NOTARIAL

 • Societatea ofera clientilor sai asistenta si reprezentare în fata notarilor publici în vederea încheierii actelor translative de proprietate în materie imobiliara, constituire de garantii reale imobiliare si mobiliare si a oricaror alte acte de competenta notarilor
 • Asigura, la cererea clientilor, rezervari la birouri notariale agreate, cu care societatea are relatii de parteneriat (în cazul în care clientii aleg sa foloseasca aceste birouri notariale, exista posibilitatea practicarii de reduceri de pâna la 15% la tarifele notariale)

 • DREPTUL FAMILIEI

 • Formularea de actiuni de divort, încredintare minori rezultati sau nu din casatorie, stabilire pensie întretinere (inclusiv de modificare a cuantumului acesteia), stabilire program de vizitare minor, etc.
 • Asistenta si reprezentare în fata instantei a acestor actiuni, inclusiv în exercitarea eventualelor cai de atac
 • Formularea de actiuni de partaj bunuri comune, urmarirea si sustinerea acestor actiuni în instanta, întocmirea de conventii de partajare a respectivelor bunuri pe cale amiabila, de comun acord

 • DREPT PENAL

 • Asistenta si reprezentare în fata organelor de urmarire penala în faza de urmarire penala pentru participantii din procesul penal (învinuit, inculpat, parte vatamata, parte responsabila civilmente, parte civila)
 • Asistenta si reprezentare în fata instantelor de judecata în cadrul judecarii cauzelor penale pentru participantii din procesul penal (inculpat, parte vatamata, parte responsabila civilmente, parte civila)

 • ALTE SERVICII

 • Atestare documente (certificare continut, identitate parti, data certa)
 • Asistenta si reprezentare în fata organismelor bancare
 • Acordarea de consultanta în vederea stabilirii modalitatilor optime de dezvoltare în armonie cu legislatia româna

 • Pentru informatii suplimentare nu ezitati sa ne contactati.

  Recomanda