Drept Civil

Alte Servicii Juridice

Societatea Civilă de Avocați Gîrjoabă și Mateescu asigură și alte servicii de specialitate, în conformitate cu prevederile legii nr. 51/1995, cu modificările și completările ulterioare "Legea avocaturii".


Avocații societății noastre prestează și alte servicii de specialitate, în conformitate cu prevederile legii nr. 51/1995, cu modificările și completările ulterioare (Legea avocaturii)

* atestare documente (certificare conținut, identitate părți, dată certă). Pentru ca unele înscrisuri să aibă o forță probantă mai mare, unele prevederi legale și unele proceduri prevăd ca anumite înscrisuri să fie certificate de avocați pentru a putea fi considerate valabile. De asemenea, înscrisurile astfel certificate au o forță probantă superioară celor încheiate sub semnătură privată, astfel că uneori chiar părțile semnatare optează pentru o astfel de procedură, care presupune mai multă flexibilitate decât o procedură notarială de autentificare a acelorași documente și are costuri mai mici.

* servicii similare celor de mediere. Avocații nu sunt în niciun caz în mod exclusiv exponenții unor proceduri litigioase ori contencioase. O mare parte a activității de avocatură se desfășoară în susținerea activității curente a entităților, indiferent că este vorba de persoane fizice sau juridice, respectiv în oferirea de consultanță, asistență și reprezentare pentru clienții noștri în vederea identificării celor mai bune modalități de rezolvare a problemelor curente cu care se confruntă. În acest sens, vă putem consilia cu privire la modalitatea de abordare a unor situații care pot degenera în conflicte deduse judecății și putem identifica împreună, chiar și împreună cu partea adversă, cele mai bune, convenabile, rapide și puțin costisitoare soluții posibile. Dialogul va reprezenta întotdeauna o soluție mai ieftină și mai rapidă pentru acele situații care de obicei fac obiectul dosarelor de instanță.

* verificarea și modificarea, acolo unde este cazul, unde condițiile permit și unde se impune, a contractelor care creează obligații importante, cu impact semnificativ asupra patrimoniului dumneavoastră – contracte de credit bancar, împrumuturi pe sume mari, contracte prin care se transferă sub condiție dreptul de proprietate, testamente, contracte de înstrăinare a proprietăților cu clauze de întreținere, antecontracte de vânzare cumpărare sau promisiuni de vânzare încheiate cu dezvoltatorii imobiliari, etc.

* asigurăm reprezentarea clienților noștri în fața tuturor instituțiilor statului, la cerere, ajutându-vă în această modalitate să evitați birocrația și să nu pierdeți prea mult timp pentru rezolvarea problemelor curente.

* pentru anumite demersuri complexe oferim consultanță, asistență și reprezentare în sistem integrat, asigurându-vă sprijinul nostru pe întreaga durată a procedurii, în modalitatea dorită de dvs.. Astfel, vă putem sprijini în tot ce înseamnă înființarea, modificarea statutului sau lichidarea unei asociații, înființarea sau modificarea statutului unei asociații de proprietari și alte asemenea demersuri ce presupun pe de-o parte mai multe etape succesive și pe de altă parte întocmirea unor înscrisuri distincte și urmarea unor proceduri diferite pentru fiecare etapă în parte.

Expertiză

  • Atestare documente (certificare continut, identitate părți, data certă)
  • Asistență și reprezentare în fața organismelor bancare
  • Acordarea de consultanță în vederea stabilirii modalitaților optime de dezvoltare în armonie cu legislația româna